เครื่องเจาะคอนกรีตโอกูระ OKURA High Class Diamond Drill  รุ่น HI-405 เจาะได้สูงสุดถึง 16″
Specifications :
กำลังไฟฟ้า 5180 W
โวลท์ 220 V
ความสามารถในการเจาะ 405 mm
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 280/550 rpm

Relate  Products