สายพานยกของโอกูระ OKURA ขนาด 1T,2T,3T,5T
1T x 1.1/2” x 5ม. สีม่วง 5T x 5” x 2ม. สีส้ม
2T x 2.1/2” x 40ม. สีเขียว 5T x 5” x 3ม. สีส้ม
3T x 3” x 4ม. สีเหลือง 5T x 5” x 4ม. สีส้ม
3T x 3” x 5ม. สีเหลือง 5T x 5” x 5ม. สีส้ม
3T x 3” x 6ม. สีเหลือง 5T x 5” x 6ม. สีส้ม
3T x 3” x 8ม. สีเหลือง 5T x 5” x 8ม. สีส้ม
3T x 3” x 10ม. สีเหลือง 5T x 5” x 10ม. สีส้ม

Relate  Products