เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่องโอกูระ OKURA รุ่น OK-2097
Model  OK-2097
แรงดันลม 8-10 Bar / 114-145 Psi
ขนาดถัง 80 Liter / 20 Gallon
แรงดูด 1.5-2 Liter/m / 0.4-0.5 Gallon/m
แรงดันที่ใช้ 1-2 Bar / 14-28 Psi
อุณหภูมิในการทำงาน 40-80 C
หลอดแก้วบอกปริมาณน้ำมัน 10 Liter / 2.6 Gallon
ถาดบรรจุน้ำมัน 15 Liter / 4Gallon

Relate  Products