บล็อกลม 1” NIKO Air Impact Wrench รุ่น NIKO-5000
Specifications :
 ขนาดแกนเพลา 1″ 1″
 ขนาดสายลม 1/2” 1/2″
 ขนาดทางเข้าลม 1/2″ NPT 1/2″ NPT
 แรงบิด 5000 Nm / 1850 FT.LB
 อัตราการใช้ลม  8 10 kg/cm2
 ความเร็วรอบ 3500 rpm
 น้ำหนัก 19.85 kg

Relate  Products