ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลน WATERMAN Centrifugal Pumps รุ่น NFM5AM
Motor-2Poles 220 V. 50Hz. Suc&Dis Dia. Q.Max H.Max Weight
 Hp. Mr. Amp. Rpm. Inch mm Litre/Min.  M. Kg.
2 35 8.2 2860 2” 32 600 22.5 31.5

Relate  Products