ปั๊มน้ำแนวนอนหลายใบพัดชนิดดูดน้ำด้วยตัวเอง รุ่น MULTI INOX 5 M DAB SEL-PRIMING HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS
Model

IMPELLERS

ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
MULTI INOX 5 M 5 1×220-240 V ~ 1,25 1 1,36 5,5 20 450

Relate  Products