ปั๊มเคมีโอกูระ OKURA Magnet Pump รุ่น MD-15R , MD-30R , MD-40R , MD-55R

เครื่องสูบน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซิล เหมาะสำหรับเคมีไม่สึกกร่อน Magnet Drive Sealless Pump (For Chemical)

ประโยชน์ในการใช้งาน

เหมาะกับงาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง,งานล้างภาพ,งาน X-Ray,งานทำน้ำแข็ง,งานถ่ายเทน้ำเสีย,ฟาร์มเลี้ยงปลา,ห้องน้ำเครื่องจักรทดลอง

Specifications :
Model Volt Frequency(Hz.) Pipe Motor Capacity Head Speed
โวลท์(V) ขนาดท่อ(mm) Output PowerConsumption ปริมาณน้ำ(L/min) ส่งสูง(M) ความเร็วรอบ(rpm)
กำลังขาออก(W) ใช้กำลังไฟฟ้า(W)
MD-15R 220 50 15 10 30 16 2.4 2600
MD-30R 220 50 30 45 60 32 3.8 2800
MD-40R 220 50 40 65 95 45 4.6 2700
MD-55R 220 50 55 90 130 60 5.6 2800

Relate  Products