ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้เนื้อแข็ง FREUD TCT Sawblades to Cut Solid Wood

เหมาะสำหรับการตัดเนื้อไม้ตามแนวขวาง ใบเลื่อยคุณภาพสูงตัดเรียบไม่มีเสี้ยนไม้

เครื่องมือ : แท่นตัดองศาหัวเดี่ยวหรือสองหัว

ลักษณะฟันเลื่อย : ฟันเลื่อยแบบ ATB 15° และมีมุมคายเป็นบวก

ใช้ได้กับ : ไม้เนื้ออ่อน,ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้อผสม

รุ่น LU2B0700 LU2B1001A LU2B1400
รหัสสินค้า F03FS04880 F03FS06380 F03FS04893
เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 300 350
ความหนาฟัน 3.2 3.2 2.5
ความหนาใบ 2.2 2.2 3.0
ขนาดรู 30 30 30
จำนวนฟัน 60 72 72
องศาฟัน 15 15 15
ลักษณะรู
จำนวนรู FT01* FT01* FT02**

FT01* = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02** = 2/9/46,4 + 2/10/60

Relate  Products