เครื่องเชื่อมทิก AC/DC ระบบอินเวอร์เตอร์,เครื่องเชื่อมไฟฟ้า,ตู้เชื่อมทิกลองเวล LONGWELL Inverter Tig AC/DC Pulse Welding Machine รุ่น TIG AC/DC215P
Specifications:
รายละเอียด

Model:TIG AC/DC215P

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input voltage) 220Vac ±15%
ความถี่ขาเข้า (Frequency) 50/60 Hz
กำลังไฟฟ้าขาเข้า (Rated input power capacity) 4.5 Kva
กระแสไฟฟ้าขาเข้า (Rated input current ) 20.7A
แรงดันไฟฟ้าขาออกตอนเปิดเครื่อง (No-load voltage) 56V
กระแสไฟฟ้าขาออกขณะเชื่อม (Output current range) 20A ถึง 215 A
แรงดันไฟฟ้าขาออกขณะเชื่อม (Rated output voltage) 18V
เวลาในการปล่อยก๊าซก่อนการเชื่อม(Pre-flow time ) 0S ถึง 2S
เวลาในการปล่อยก๊าซหลังการเชื่อม (Post-gas time) 2S ถึง 10S
การเปิดแนวการเชื่อม (Clean width) 20% ถึง 80%
การปรับกระแสในการเชื่อม (Pulse current range) 20A ถึง 215A
เวลาหน่วงกระแสหลังจากเชื่อม (Slope-down time) 0S ถึง 5S
การปรับความถี่พัลส์ในการเชื่อม(Pulse frequency range) 1Hz ถึง 70 Hz
การปรับความกว้างของพัลส์ (Pulse width) 10% ถึง 90%
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle) 60%(215Amp.)
ความสามารถในการทำงานสูงสุด (Duty cycle max) 100%(167Amp.)
สวิตซ์ควบคุมการเชื่อม (Remote control) แบบมือกดหรือแบบเท้ากด
ระบบการจุดอาร์ก (Arc-striking) HF
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 85%
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor) 0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation class) B
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection class) IP23
น้ำหนัก (Weight) 20 Kg.
ขนาดกว้างxสูงxยาว Dimensions 235mm. x 565mm.×512mm.

Relate  Products