ประตูน้ำทองเหลือง ดับเบิ้ลแอลวาล์ว LL Gate Valve รุ่น 4030

Model No.4030 Gate Valve (Cast-iron Handle)

-Suitable for hot and cold water, compressed air, oils, noncorrosive fluids.

-Temperature : -10°C<=T<=120°C

Dimension in mms 1/2″ 3/4″ 1” 1 1/4″ 1 1/2″ 2” 2 1/2′ 3” 4”
A 54 55 60 71 71 80 100 110 143
B 12 12.5 14 15 14 16 22 22 22.5
H 71 74 85 100 111 127 170 180 220
L 41 43 48 53 54 61 78 83 91
DN 14 15 19.5 25 31 40 53 60 75
PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Relate  Products