ฟุตวาล์วทองเหลือง ดับเบิ้ลแอลวาล์ว LL Foot Valve , Stainless Steel Screen รุ่น 5021

Model No.5021 Foot Valve , Stainless Steel Screen

-Suitable for domestic water services

-Temperature : -10°C<=T<=120°C

Dimension in mms 1/2″ 3/4″ 1” 1 1/4″ 1 1/2″ 2” 2 1/2′ 3” 4”
A 41.5 45.5 52 57.5 63.5 71 84 89 102
C 36 42 47 59.5 66.5 83 95 110 143
DN 18 23 29 36 42.5 53.5 66 79 99
PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Opening Pressure (N) 1.3 1.17 1.7 4.75 3.46 2.81 5.23 5.92 10

Relate  Products