ล้อยางสำหรับงานเบา ตราสิงห์ LEON CASTER Rubber Caster Light Weight Series
รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL1122 แป้นตาย 1.1/4 32 18
JL1123 แป้นตาย 1.1/2 40 25
JL1124 แป้นตาย 2 50 30
JL1125 แป้นตาย 3 75 45

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL1222 แป้นหมุน 1.1/4 32 18
JL1223 แป้นหมุน 1.1/2 40 25
JL1224 แป้นหมุน 2 50 30
JL1225 แป้นหมุน 3 75 45

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL1323 แป้นหมุนเบรค 1.1/2 40 25
JL1324 แป้นหมุนเบรค 2 50 30
JL1325 แป้นหมุนเบรค 3 75 45

 

ล้อยางสำหรับงานเบา แบบแป้นเกลียว

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL1523 แป้นเกลียว (M8) 1.1/2 40 20
JL1524 แป้นเกลียว (M10) 2 50 25
JL1525 แป้นเกลียว (M12) 3 75 35

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL1623 แป้นเกลียวเบรค (M8) 1.1/2 40 20
JL1624 แป้นเกลียวเบรค (M10) 2 50 25
JL1625 แป้นเกลียวเบรค (M12) 3 75 35

Relate  Products