ล้อพลาสติกขาวสำหรับงานเบา ตราสิงห์ LEON CASTER PP CASTER Light Weight Series
รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL3121 แป้นตาย 1 25 10
JL3122 แป้นตาย 1.1/4 32 18
JL3123 แป้นตาย 1.1/2 40 25
JL3124 แป้นตาย 2 50 30
JL3125 แป้นตาย 3 75 45

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL3221 แป้นหมุน 1 25 10
JL3222 แป้นหมุน 1.1/4 32 18
JL3223 แป้นหมุน 1.1/2 40 25
JL3224 แป้นหมุน 2 50 30
JL3225 แป้นหมุน 3 75 45

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL3323 แป้นหมุนเบรค 1.1/2 40 25
JL3324 แป้นหมุนเบรค 2 50 30
JL3325 แป้นหมุนเบรค 3 75 45

 

ล้อพลาสติกขาวสำหรับงานเบา แบบแป้นเกลียว

รหัส

ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก

นิ้ว

มม.

กก. : ลูก

JL3523

แป้นเกลียว (M8) 1.1/2 40 20
JL3524 แป้นเกลียว (M10) 2 50

25

JL3525 แป้นเกลียว (M12) 3 75

35

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL3623 แป้นเกลียวเบรค (M8) 1.1/2 40 20
JL3624 แป้นเกลียวเบรค (M10) 2 50 25
JL3625 แป้นเกลียวเบรค (M12) 3 75 35

Relate  Products