ล้อโพลียูรีเทนสำหรับงานเบา ตราสิงห์ LEON CASTER Polyurethane Caster Light Weight Series
รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL2121 แป้นตาย 1 25 10
JL2122 แป้นตาย 1.1/4 32 18
JL2123 แป้นตาย 1.1/2 40 25
JL2124 แป้นตาย 2 50 30
JL2125 แป้นตาย 3 75 45

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL2221 แป้นหมุน 1 25 10
JL2222 แป้นหมุน 1.1/4 32 18
JL2223 แป้นหมุน 1.1/2 40 25
JL2224 แป้นหมุน 2 50 30
JL2225 แป้นหมุน 3 75 45

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL2323 แป้นหมุนเบรค 1.1/2 40 25
JL2324 แป้นหมุนเบรค 2 50 30
JL2325 แป้นหมุนเบรค 3 75 45

 

ล้อโพลียูรีเทนสำหรับงานเบา แบบแป้นเกลียว

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL2523 แป้นเกลียว (M8) 1.1/2 40 20
JL2524 แป้นเกลียว (M10) 2 50 25
JL2525 แป้นเกลียว (M12) 3 75 35

 

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL2623 แป้นเกลียวเบรค (M8) 1.1/2 40 20
JL2624 แป้นเกลียวเบรค (M10) 2 50 25
JL2625 แป้นเกลียวเบรค (M12) 3 75 35

Relate  Products