ล้อเฟอร์นิเจอร์ ตราสิงห์ LEON CASTER Furniture Caster

ล้อเฟอร์นิเจอร์ยางกลม แบบแป้นหมุน

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL5233 แป้นหมุน 1.1/2 40 20
JL5234 แป้นหมุน 2 50 25

 

ล้อเฟอร์นิเจอร์ยางกลม แบบแป้นเกลียว

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL5533 แป้นเกลียว (M8) 1.1/2 40 20
JL5534 แป้นเกลียว (M10) 2 50 25

 

ล้อเฟอร์นิเจอร์พลาสติกสีดำ แบบแป้นหมุน

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL6232 แป้นหมุน 1.1/2 30 15
JL6233 แป้นหมุน 1.1/2 40 20
JL6234 แป้นหมุน 2 50 25

 

ล้อเฟอร์นิเจอร์พลาสติกสีดำ แบบแป้นเกลียว

รหัส ประเภทแป้น ขนาดล้อ รับน้ำหนัก
นิ้ว มม. กก. : ลูก
JL6532 แป้นเกลียว (M10) 1.3/16 30 15
JL6533 แป้นเกลียว (M10) 1.1/2 40 20
JL6534 แป้นเกลียว (M10) 2 50 25

Relate  Products