ปั๊มหอยโข่งแนวตั้งหลายใบพัดDAB MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS WITH VERTICAL AXIS รุ่น KVC 70-30 M
Model

IMPELLERS

ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
KVC 70-30 M 8 1 x 230 V ~ 1,4 1 1,36 6,5 25 450

Relate  Products