ปั๊มหอยโข่งแนวตั้งหลายใบพัด , ปั๊มน้ำแนวตั้งหลายใบพัด DAB รุ่น KVC 35-120M MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS WITH VERTICAL AXIS
Electrical Data

Impeller

Voltage

50 Hz

P1 Max

W

P2 Nominal

In

A

Capacitor
kW HP µf Vc
3 1 x 230 V 1,9 1,1 1,5 7,4 31,5 450

Relate  Products