ปั๊มน้ำอัตโนมัติ , ปั๊มออโต้ DAB Electric Water Pump รุ่น KPSA 20/10 AUTO
KPSA 20/10 AUTO 220V 250Hz 1.3 A TF 40S1
Q 10-30 l/min H 29-5 m IPX4 Power 0.4 HP
Q max. 32 l/min Hmax. 32 m Pipa  1” (25MM)
2900 1/min 8 uF/370V
Pressure Switch On 1 bar
Off 2 bar

Relate  Products