บ๊อกซ์ข้ออ่อน 6P (มิล) ขนาด 1/2″ KOKEN Universal Sockets รุ่น 4440M

ขนาด 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm

 

บ๊อกซ์ข้ออ่อน 6P (นิ้ว) ขนาด 1/2″ KOKEN Universal Sockets รุ่น 4440A

ขนาด 3/8, 7/16,  1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 inch

 

บ๊อกซ์ข้ออ่อน ท๊อกซ์ขนาด 1/2″ KOKEN Torx Universal Sockets รุ่น 4440T

ขนาด E10, E12, E14, E16, E18

 

บ๊อกซ์ข้ออ่อน ถอดหัวเทียน 6P แบบสปริงหนีบ ขนาด 1/2″ KOKEN Universal Spark Plug Sockets รุ่น 4340C

ขนาด 16 , 20.8 mm

Relate  Products