ประแจแหวนฟรี 6 เหลี่ยม KOKEN Recheting Ring Wrenches

แหวนฟรี 6 เหลี่ยม (นิ้ว) KOKEN Racheting Ring Wrenches รุ่น 102NA

ขนาด L (mm.) D 1(mm.) D2 (mm.) C (mm.)
7/32 x 1/4 108 15.3 16.4 7.5
1/4 x 9/32 108 15.3 16.4 7.5
1/4 x 5/16 108 15.3 16.4 7.5
5/16 x 11/32 134 17.1 19.7 7.5
5/16 x 3/8 134 17.1 19.7 7.5
3/8 x 7/16 140 20.1 22.7 7.5
7/16 x 1/2 145 23.6 24.6 9
1/2 x 9/16 145 23.6 24.6 9

 

แหวนฟรี 6 เหลี่ยม (มิล) KOKEN Racheting Ring Wrenches รุ่น 102NM

ขนาด L (mm.) D 1(mm.) D2 (mm.) C (mm.)
6 x 7 108 15.3 16.4 7.5
7 x 8 108 15.3 16.4 7.5
8 x 9 134 17.1 19.7 7.5
8 x 10 134 17.1 19.7 7.5
10 x 11 140 20.1 22.7 7.5
11 x 12 140 20.1 22.7 7.5
12 x 13 145 23.6 24.6 9
12 x 14 145 23.6 24.6 9

 

แหวนฟรี 6 เหลี่ยม (มิล) KOKEN Racheting Ring Wrenches with Reverse Lever รุ่น 102KM

ขนาด L (mm.) D 1(mm.) D2 (mm.) C (mm.)
6 x 7 108 15.3 16.4 7.5
7 x 8 108 15.3 16.4 7.5
8 x 9 134 17.0 20.0 9
8 x 10 134 17.0 20.0 9
10 x 11 141 21.0 23.5 9
10 x 12 141 21.0 23.5 9
11 x 13 146 24.0 25.0 9
12 x 13 146 24.0 25.0 9
12 x 14 146 24.0 25.0 9
13 x 17 200 27.1 31.8 16
14 x 17 200 27.1 31.8 16

 

แหวนฟรี 6 เหลี่ยม (นิ้ว) KOKEN Racheting Ring Wrenches with Reverse Lever รุ่น 102KA

ขนาด

L (mm.) D 1(mm.) D2 (mm.) C (mm.)
7/32 x 1/4 108 15.3 16.4 7.5
1/4 x 5/16 108 15.3 16.4 7.5
3/8 x 7/16 141 21.0 23.5 9
1/2 x 9/16 146 24.0 25.0

9

Relate  Products