รหัสสินค้าในชุด รายละเอียดสินค้า
4405M ลูกบ๊อกซ์ 12Pขนาด 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30mm.
4405A ลูกบ๊อกซ์ 12P ขนาด 3/8″,7/16″,1/2″,9/16″,19/32″,5/8″,11/16″,3/4″,7/8″,15/16″,1″
4405W ลูกบ๊อกซ์ 12P ขนาด Whitworth 3/16″,1/4″,5/16″,3/8″,7/16″,1/2″,9/16″,5/8″,11/16″
4305A ลูกบ๊อกซ์ ยาว ขนาด 13/16″
4749N-250 ด้ามฟรี ด้ามเหล็กกลิ้งลาย
4760-125 ข้อต่อ ยาว 125 mm. (5″)
4760-250 ข้อต่อ ยาว 250 mm. (10″)
4768N-380 ด้ามบ๊อกซ์ ยาว 380mm. (15″)

4710

4770

4780-400

4785-300

168C

ด้ามพิน ยาว 250mm. (10″)

ข้ออ่อน

ด้ามควง ยาว 400 mm.

ด้ามเลื่อน ยาว 300 mm.

ไขควงสลับ 4″ ด้ามยาง