ปั๊มหอยโข่ง DAB Centrifugal Pump รุ่น K30/70M
Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
K 30/70 M 1 x 230 V ~ 1,3 0,75 1 6 20 450

Relate  Products