ปั๊มหอยโข่ง DAB Centrifugal Pump รุ่น K30/100M
Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
K 30/100 M 1 x 230 V ~ 1,6        1,1 1,5 7,1 31,5 450

Relate  Products