ปั๊มหอยโข่ง DAB Centrifugal Pump รุ่น K20/41M
Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
K 20/41 M 1 x 230 V ~ 0,65 0,37 0,5 3 10 450

Relate  Products