ปั๊มหอยโข่ง DAB Centrifugal Pump รุ่น K14/400T
Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
K 14/400 T 3 x 230 – 400 V ~ 2,1 1,85 2,5 7,4

Relate  Products