ปั๊มหอยโข่ง DAB Centrifugal Pump รุ่น K12/200M

Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
K 12/200 M 1 x 230 V ~ 1,05 0,75 1 4,6 20 450

Relate  Products