ปั้มหอยโข่งชนิดดูดเอง DAB Self-Priming Pump รุ่น JET82M
Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
JET 82 M 1X220-240 V~ 0,85 0,6 0,8 3,8 12,5 450

 

Relate  Products