ปั้มหอยโข่งชนิดดูดเอง รุ่น JET102M DAB Self-Priming Pump
Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
JET 102 M 1X220-240 V~ 1,13 0,75 1 5,1 16 450

Relate  Products