ระดับน้ำ , ระดับน้ำไอบีม , ระดับน้ำอลูมิเนียม SOLA รุ่น I5 I-PROFILE SPIRIT LEVELS
Model Length
I5 30 30 cm
I5 40 40 cm
I5 50 50 cm
I5 60 60 cm
I5 80 80 cm
I5 100 100 cm
I5 120 120 cm

– Rugged aluminium I-profile

– Break-resistant acrylic tube vials for a distortion-free visibility

– Variable angle meter with locking device

– Shock-absorbing end caps

Technical details :

Item description I-spirit level
Material Aluminium
Surface Anodized
Colour Silver
Profile weight 650 g/m
Max. Measuring tolerance standard position 1.00 mm/m (0.057°)
Max. Measuring tolerance inverted measurement
Number of horizontal vials 1
Number of vertical vials 1
Special characteristic 45° angle tube vial
Measuring surface Anodized
Magnet
Handholds 1
End caps 1-c
Dimension 58 x 24.5 mm

Relate  Products