เอชจี ทำความสะอาดตู้เย็น HG Hygienic Fridge Cleaner

ทำความสะอาดคราบสกปรกที่เกิดจากเศษอาหารและเครื่องดื่มหกเลอะเทอะในตู้เย็นโดยไม่ทิ้งคราบไว้และใช้งานง่าย

Relate  Products