เครื่องเลื่อยแบบชัก 14” ตัดเหล็ก HERO Hack Sawing Machine
Specifications :
รุ่น ธรรมดา
ขนาดในการตัด (inch) 6.5 x 6.5
ขนาดใบเลื่อย (inch) 14 x 1 x 0.50
ช่วงชัก (inch) 6.5 x 3.5
ความเร็วในการตัด (RPM) 61 – 68
ขนาดมอเตอร์ (HP) 1/3 – 1/2 HP 220V
น้ำหนัก (kg) 100

Relate  Products