เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน BOSCH Orbital Sanders รุ่น GSS 1400

ข้อมูลทางเทคนิค:

กำลังไฟเข้าพิกัด

180 W

ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 12000 รอบ/นาที
อัตราความเร็วรอบของจานขัดขณะเดินเครื่องเปล่า 24000 รอบ/นาที
ระยะเหวี่ยง 1.6 มม.
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 1.3 กก.
ผิวกระดาษทราย
ความกว้างของแผ่นรองกระดาษทราย 110 มม.
ความยาวของแผ่นรองกระดาษทราย 100 มม.
ความกว้างของกระดาษทรายในการติดยึด 115 มม.
ความยาวของกระดาษทรายในการติดยึด 140 มม.
ความกว้างของกระดาษทรายแบบยึดด้วยแถบเวลโคร 115 มม.
ความยาวของกระดาษทรายแบบยึดด้วยแถบเวลโคร 107 มม.

Relate  Products