ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียมฟรอยด์4” FREUD TCT Sawblades to Cut Non-Ferrous Metals รุ่น LCL5
รุ่น LCL5M33043
รหัสสินค้า F03FS02195
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100
ความหนาฟัน 1.5
ความหนาใบ 1
ขนาดรู 20
จำนวนฟัน 20
องศาฟัน
ลักษณะรู
จำนวนรู
เก็บเสียง

 

ใบเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียมฟรอยด์ FREUD TCT SawbladesTo Cut Non-Ferrous Metals รุ่น LU5E
รุ่น LU5E0300 LU5E0400 LU5E500 LU5E700
รหัสสินค้า F03FS05327 F03FS05329 F03FS05331 F03FS05334
เส้นผ่าศูนย์กลาง 225 225 300 300
ความหนาฟัน 2.8 2.8 3 3
ความหนาใบ 2.2 2.2 2.5 2.5
ขนาดรู 25.4 25.4 30 30
จำนวนฟัน 100 120 100 120
องศาฟัน
ลักษณะรู
จำนวนรู FT02 FT02
เก็บเสียง YES YES YES YES

 

รุ่น LU5E600 LU5E2800 LU5E3500
รหัสสินค้า F03FS05333 F03FS06110 F03FS05257
เส้นผ่าศูนย์กลาง 305 500 550
ความหนาฟัน 3 4 4.2
ความหนาใบ 2.5 3.2 3.5
ขนาดรู 25.4 30 30
จำนวนฟัน 120 120 148
องศาฟัน
ลักษณะรู
จำนวนรู 2/11/63
เก็บเสียง YES YES YES

 

ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ฟรอยด์ FREUD TCT Sawblades For Cutting Wooden Panels and Composites รุ่น LU2C
รุ่น LU2C0100 LU2C0600 LU2C1101A
รหัสสินค้า F03FS04906 F03FS04915 F03FS06506
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 200 250
ความหนาฟัน 3.2 3.2 3.2
ความหนาใบ 2.2 2.2 2.2
ขนาดรู 30 30 30
จำนวนฟัน 30 64 80
องศาฟัน 15 15 15
ลักษณะรู
จำนวนรู 2/7/42 2/7/42 FT01*
เก็บเสียง YES

 

รุ่น LU2C1901A LU2C2000 LU2C2100
รหัสสินค้า F03FS06510 F03FS04936 F03FS04938
เส้นผ่าศูนย์กลาง 350 350 400
ความหนาฟัน 3.2 3.5 3.8
ความหนาใบ 2.5 2.5 2.8
ขนาดรู 30 30 30
จำนวนฟัน 108 108 120
องศาฟัน 15 15 15
ลักษณะรู
จำนวนรู FT02** FT02** 2/10/42
เก็บเสียง YES

FT01* = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

FT02** = 2/9/46,4 + 2/10/60

Relate  Products