ปั๊มหอยโข่งใบพัดทองเหลืองเพดโดรโร่ PEDROLLO Centrifugal Pumps รุ่น F50/160C

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง แบบมีหน้าแปลน สำหรับสูบจ่ายน้ำปริมาณมาก ชนิดใบพัดทองเหลือง

– ดูดลึก 7 เมตร
– ขนาด 2 1/2″ x 2″ 5.5 HP
– ชนิด 3 สาย ส่งสูง 16-27 เมตร
– ปริมาณน้ำ 300-1000 ลิตร/นาที

Relate  Products