ตู้เครื่องมือช่าง, ตู้เครื่องมือช่างติดล้อ ตู้เครื่องมือชนิดมีล้อเลื่อน 7 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ FIXMAN รุ่น F1RP7BWT Drawer Roller Cabinet with Tools

Drawer :

5x Small drawers , Size : 533 x 391 x 58mm , Load : 25kg/drawer

1x Medium drawer , Size 533 x 391 x 128mm , Load : 35kg/drawer

1x Large drawer , Size 533 x 391 x 195mm , Load : 35kg/drawer

 

Wheel :

2x Fixed, 2x Castors (1 with brake);

Cabinet weight : 57 kg

Cabinet size : 958 x 766 x 465mm

Apply to FIXMAN modular system.

 

ลิ้นชักที่ 1

ลิ้นชักที่ 1 ถาดที่1 :

– บ๊อกซ์ชุด SQ1/4”

-ลูกบ๊อกซ์ 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm

– ลูกบ๊อกซ์ยาว 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 mm

– ลูกบ๊อกซ์ยาวหัวแฉก E4 , E5 , E6 , E7 , E8

– ด้ามไขควง SQ 1/4″

-ด้ามฟรี SQ 1/4″

– ด้ามสไลด์ SQ 1/4″

– ข้อต่อ 3 ขนาด SQ 1/4″

– หัวไขควง 6 แฉก T-8 , T-10 , T-15 , T-20 , T-25 , T-30

– หัวไขควง 6 เหลี่ยม H-3 , H-4 , H-5 , H-6

– หัวไขควง 4 แฉก PZ-1 , PZ-2 , PH-1 , PH-2

– หัวไขควงแบน SL4 , SL5.5

ลิ้นชักที่ 1 ถาดที่ 2 :

– บ๊อกซ์ชุด SQ3/8”

– ลูกบ๊อกซ์ 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 mm

– ลูกบ๊อกซ์หัวแฉก E10 , E11 , E12 , E13 , E14 , E16 , E18 , E20 mm

– ลูกบ๊อกซ์หัวเทียน 16 , 21 mm

– ด้ามฟรี SQ3/8”

– ข้อต่อสามทาง ขนาด SQ 3/8”

– ด้ามสไลด์ ขนาด SQ 3/8”

– ข้อต่อบ๊อกซ์ยาวและสั้น ขนาด SQ3/8”

ลิ้นชักที่ 1 ถาดที่ 3 :

– บ๊อกซ์ชุด SQ1/2”

– ลูกบ๊อกซ์ 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 ,25 , 26 , 27 , 30 , 32 mm

– ด้ามฟรี SQ1/2”

– ด้ามสไลด์ ขนาด SQ 1/2″

– ข้อต่อสามทาง ขนาด SQ1/2”

– ข้อต่อบ๊อกซ์ยาวและสั้น ขนาด SQ1/2”

 

ลิ้นชักที่ 2

ลิ้นชักที่ 2 ถาดที่ 1 :

– ชุดประแจหกเหลี่ยมแบบพับ 2 ชิ้น

– ชุดประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น

– ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 1 ชิ้น

ลิ้นชักที่ 2 ถาดที่ 2 :

– เหล็กมาร์ค ด้ามหุ้มยาง ขนาด 4 และ 6 mm

– เหล็กส่งด้ามหุ้มยาง ขนาด 6 , 8 และ 10 mm

– เหล็กสกัดปากแบน ด้ามหุ้มยาง ขนาด 12 , 15 , 18 mm

– เหล็กสกัดปากจิ้งจก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 6 mm

ลิ้นชักที่ 2 ถาดที่ 3 :

– ไขควงปากแบน และไขควงปากแฉก จำนวน 7 ชิ้น

 

ลิ้นชักที่ 3

ลิ้นชักที่ 3 ถาดที่ 1 :

– ตะไบ 5 ชิ้น ประกอบด้วย ตะไบท้องครึ่งวงกลม ตะไบกลม ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบสี่เหลี่ยม ตะไบบุ้ง

ลิ้นชักที่ 3 ถาดที่ 2 :

– คีม 4 ชิ้น ประกอบด้วย คีมตัด คีมปากแหลม คีมปากงอ คีมปากจิ้งจก

ลิ้นชักที่ 3 ถาดที่ 3 :

– ค้อนตีกิ๊ป ค้อนยาง

 

ลิ้นชักที่ 4

ลิ้นชักที่ 4 ถาดที่ 1 :

– ประแจแหวน 17 ชิ้น ขนาด 6 -22 mm

ลิ้นชักที่ 4 ถาดที่ 2 :

– ประแจแหวนข้างปากตาย 5 ชิ้น ขนาด 24 – 32 mm

Relate  Products