ปั๊มหอยโข่งชนิดดูดเอง TELLARINI POMPE Self-Priming Pump รุ่น EEM25
Type HP RPM HOSES DEPTH (m) CAPACITY (l/min)
1 m 5 m 10 m 15 m 20 m
EEM25 0.6 1400 1″ 6 32 27 21

Relate  Products