ปั๊มหอยโข่งชนิดดูดเอง TELLARINI POMPE Self-Priming Pump รุ่น EEM20
Type HP RPM HOSES DEPTH (m) CAPACITY (l/min)
1 m 5 m 10 m 15 m 20 m
EEM20 0.5 2800 3/4″ 6 32 27 21 15 9

Relate  Products