คีมตัดปากจิ้งจก ขนาด 6” , 7” , 8” CHANNELLOCK Combination Pliers รุ่น E346 , E347 , E348
รุ่น

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

ปากคีมหนา

D

คอคีมกว้าง

E

คมตัดกว้าง

F

ปลายปากกว้าง

H

ปลายด้ามห่าง

E348

8.03” /

203.99 mm

1.77” /

44.93 mm

0.45” / 11.43 mm

1” /

25.4 mm

0.71” /

17.81 mm

0.26” /

6.48 mm

2.18” /

55.37 mm

E347

7.03” /

178.59 mm

1.54” /

39.12 mm

0.47” / 11.94 mm

1” /

25.4 mm

0.71” /

17.81 mm

0.40” /

10.14 mm

2.17” /

55.12 mm

E346

6.03” /

153.19 mm

1.18” /

30.02 mm

0.39” / 10.01 mm

0.81” /

20.65 mm

0.35” /

8.87 mm

0.19” /

4.72 mm

2.08” /

52.83 mm

Relate  Products