คีมตัดปากเฉียง CHANNELLOCK Diagonal Pliers รุ่น E336 , E337 , E338
รุ่น

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

ปากคีมหนา

E338

8.29” /

210.59 mm

0.86” /

21.92 mm

0.47” /

11.94 mm

E337

7.25” /

184.23 mm

0.86” /

21.92 mm

0.45” /

11.43 mm

E336

6.01” /

152.73 mm

0.56” /

14.12 mm

0.39” /

9.91 mm

 

รุ่น

D

คอคีมกว้าง

E

คมตัดกว้าง

H

ปลายด้ามห่าง

E338

1.09” /

27.79 mm

0.86” /

21.92 mm

2.15” /

54.61 mm

E337

1.09” /

27.79 mm

0.86” /

21.92 mm

2.15” /

54.61 mm

E336

0.77” /

19.61 mm

0.56” /

14.12 mm

2.16” /

54.86 mm

Relate  Products