คีมตัดปากแหลม CHANNELLOCK Long Nose Pliers รุ่น E318 , E388 , E326
รุ่น

A

ความยาว

B

ปากคีมลึก

C

คอคีมหนา

D

คอคีมกว้าง

E318

7.81” /

198.32 mm

2.96” /

75.08 mm

0.39” / 9.91 mm

0.7” /

17.78 mm

E388

(ปากแหลมงอ)

7.45” /

189.33 mm

2.6” /

66.09 mm

0.39” / 9.91 mm

0.7” /

17.78 mm

E326

6.53” /

165.89 mm

2.21” /

56.16 mm

0.39” / 9.91 mm

0.64” /

16.26 mm

 

รุ่น

E

คมตัดกว้าง

F

ปลายปากกว้าง

G

ปลายปากหนา

H

ปลายด้ามห่าง

E318

0.46” /

11.58 mm

0.13” /

3.18 mm

0.13” /

3.18 mm

2.14” /

54.23 mm

E388

(ปากแหลมงอ)

0.46” /

11.58 mm

0.13” /

3.18 mm

0.13” /

3.18 mm

2.14” /

54.23 mm

E326

0.35” /

8.89 mm

0.11” /

2.47 mm

0.1” /

2.41 mm

2.0” /

51.82 mm

Relate  Products