ข้อมูลเทคนิค
เชื้อเพลิง บิวเทน ก๊าซ
ขนาดบรรจุก๊าซ 17,มล./9 กรัม
อัตราการกินก๊าซ 12 กรัม/ชม.
ระยะเวลาเปิดต่ำสุด 90 นาที
น้ำหนักตัวเครื่อง 0.135 กิโลกรัม
อุณหภูมิ 1200C(open frame)
680C (hot air) 550C (tips)