ใบเลื่อยตัดไม้,ใบเลื่อยตัดแผ่นโลหะบาง,ใบเลื่อยตัดแผ่นเหล็ก,ใบเลื่อยตัดพลาสติกสำหรับแท่นเลื่อยฉลุไฟฟ้า DREMEL Moto Saw
MS51  Wood/Plastic Blade ใบตัดตรง ไม้ พลาสติก 4 ชิ้น + ใบตัดขวาง
MS52  Fine Wood Blade ใบตัดไม้ ตัดละเอียด ตัดตรง + ใบตัดขวาง
MS53  Metal Blade ใบตัดแผ่นโลหะบาง แผ่นอลูมินั่ม

Relate  Products