ดอกเจียรแกะสลักไฮสปีด,ดอกแกะสลักความเร็วสูงสำหรับเครื่องเจียรมือถือปากตรงเดรเมล DREMEL High Speed Cutter
รุ่น ส่วนใช้งาน Øมม. ก้านดอก Ø มม.
100 6.4 3.2
114 7.8 3.2
115 7.8 3.2
116 6.4 3.2
117 6.4 3.2
118 3.2 3.2
121 6.4 3.2
124 7.8 3.2
125 6.4 3.2
134 6.4 3.2
144 7.8 3.2
190 2.4 3.2
191 3.2 3.2
192 4.8 3.2
193 2.0 3.2
194 3.2 3.2
196 5.6 3.2
199 9.5 3.2

Relate  Products