ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสมเดียว พิดิฟิน 1 เค ดร.ฟิคสิท DR.FIXIT PIDIFIN 1K

การใช้งาน

-พื้นผิวคอนกรีตหรืออิฐก่อที่จะทำการติดตั้ง ต้องอายุ 28 วัน ก่อนการติดตั้ง

-พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก น้ำมัน จารบี วัสดุเคลือบผิวซึ่งส่งผลต่อการยึดเกาะ

-พื้นผิวคอนกรีตที่เสียหายต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพแข็งแรงก่อนการติดตั้งการผสม

-ผสม ดร.ฟิคสิท พิดิฟิน 1เค ขนาด 4 กก. ต่อน้ำ 1.4-1.6 ลิตร และขนาด 20 กก. ต่อน้ำ 7-8 ลิตร โดยใช้เครื่องปั่นรอบต่ำปั่นให้เข้ากัน 3-5 นาที

การผสม

-ผสมให้เข้ากันและนำส่วนผสมที่ได้ ทาลงบนผิวที่เตรียมไว้ด้วยแปรงหรือใช้เกรียงฉาบ 2 ครั้ง โดยปล่อยให้ชั้นแรกแห้ง 40-60 นาที

-หลังจากผสมแล้ว ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อส่วนผสมเริ่มแข็งตัวให้ทิ้งและผสมใหม่ ห้ามผสมน้ำ

การทำงาน

-หลังจากทาหรือฉาบแล้ว ควรปกป้องพื้นผิวไม่ให้โดนน้ำใน 48 ชั่วโมงแรก

-การปูกระเบื้องบนพื้นผิวควรทำหลังจากปล่อยให้พื้นผิวแห้งตัวอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

-ในกรณีที่ต้องการให้พื้นผิวแช่น้ำ ควรปล่อยให้พื้นผิวแห้งตัวอย่างน้อย 7-14 วัน

**อัตราการใช้ 1.5 กก. / 1 ตร.ม. / 2 รอบ

Relate  Products