ซีเมนต์ผงอุดน้ำรั่ว ชนิดแห้งตัวเร็ว ดร.ฟิคสิท อินสแตนท์ ลีค พลัค DR.FIXIT INSTANT LEAK PLUK

คุณลักษณะ

เป็นผงซีเมนต์ผสมเสร็จใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมน้ำ ในคอนกรีต หิน รวมทั้งรอยต่อระหว่ำงคอนกรีตและเหล็ก เมื่่อผสมกับน้ำจะให้คุณสมบัติที่แห้งเร็วเป็นพิเศษสำหรับอุดรอยรั่วซึมน้ำ สามารถใช้อุดรูรั่วทั้งในขณะที่แห้ง หรือขณะที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถเห็นผลการซ่อมได้ทันที

ลักษณะการใช้งาน

  • ห้องใต้ดิน
  • หลุม
  • เขื่อน
  • ห้องน้ำ สระว่ำยน้ำ
  • อุโมงค์
  • ท่อคอนกรีต
  • อ่ำงเก็บน้ำ
  • แท้งค์น้ำ รางน้ำ

Relate  Products