ปั๊มเจ็ทคู่ DAB Centrifugal Pump รุ่น DP 102 M
Model ELECTRICAL DATA

VOLTAGE

50 Hz

P1 MAX

kW

P2 NOMINAL

In

A

CAPACITOR
kW HP µF Vc
DP 102 M 1×220-240 V ~ 0,79      0,75 1 3,8 16 450

Relate  Products