เครื่องเชื่อมท่อ  พีอี , พีบี , พีพีอี, พีพีอาร์ PE, PB, PP-E, PP-R DAIJING  รุ่น DJ-L05(63)
SPEC 20-63 mm
Q’TY CARBON 10
PACK.DIEM(cm) 47 x 41 x 40
(G/N.kg) 32/31
เครื่องเชื่อมท่อ  พีอี , พีบี , พีพีอี, พีพีอาร์ PE, PB, PP-E, PP-R DAIJING รุ่น DJ-L05(32)
SPEC 20-32 mm
Q’TY CARBON 10
PACK.DIEM(cm) 47 x 39 x 36.5
(G/N.kg) 22/21

Relate  Products