น้ำยาพ่นยุง,น้ำยากำจัดยุงเดลมีไซด์ DELMECIDE
คุณสมบัติ

เดลมีไซด์ ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ DELTAMETHRIN 2.5 % ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน อาคาร สถานที่ หรือรอบอาคาร โรงเรือน เช่น แมลงวัน ยุง แมลงสาบ และมด

วิธีการใช้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง โดยทำการฉีดพ่นบนพื้นผิว ตามแหล่งเกาะพักของแมลงวันและยุง และฉีดตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงคลานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ควบคุมและกำจัดแมลงวัน ใชอัตราส่วน 1:160 โดยผสมเดลมีไซด์ 2.5 อีซี 50 CC. กับน้ำ 8 ลิตร แล้วฉีดพ่นในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ควบคุมและกัดแมลงสาบ ในอัตราส่วน 1 : 80 โดยผสมเดลมีไซด์ 2.5 อีซี 100 CC. กับน้ำ 8 ลิตร แล้วฉีดพ่นในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร โดยใช้ เดลมีไซด์ 2.5 อีซี กับเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นฝอยละเอียด ( ULV )ค่าความปลอดภัย (DELTAMETHRIN) LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 2,000 mg/kg

Relate  Products