กรรไกรตัดสายเคเบิ้ล DELI Heavy Duty Cable Cutter
รุ่น ขนาด (cm)
DL-J40 41 x 37 x 15
DL-J52 44 x 40 x18
DL-J75 51 x 30.5 x 30

Relate  Products