เครื่องเชื่อมท่อ พีพีอี, พีอี , พีบี ,พีพีอาร์ PP-E, PE, PB, PP-R 800W DELI รุ่น DL82063
SPEC 20-63 mm
PACK.DIEM(cm) 44 x 41.5 x 28
(G/N.kg) 21/20

Relate  Products